Gullar

Majanthemum bifolium


Majanthemum bifolium:
LILIACEAE
MAJANTHEMUM BIFOLIUM F.W. Schm
10-20 sm balandlikdagi rizomatoz otsu o'simlik, 2 ta alternativ kaulinli kordat akuminat barglari, multinerviya. 4 ta tepa bilan xushbo'y hidi bo'lgan mayda oq gullari bo'lgan rasemo Qizil globozli berry. Fior. : VI - VII. U o'rta tog 'o'rmonlarida va ba'zida Po vodiysida o'sadi.