Gullar

Viola


Binafsha: umumiylik
Kamtarlik va kamtarlikni ifodalaydi;
aslida uning gavdasi avval ta'zim qiladi
quyoshda juda ko'p yorug'likdan saqlanish uchun. Petrarx va Shekspir tomonidan kuylangan, u juda katta qayta baholash mavzusi bo'lgan
uning uchun Belle Epoque davomida
mazali hid.